Intenzivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači intenzivno?

Intenzivno znači žestoko, jako, pojačano.

Projam intenzivno se veoma često koristi, a malo nas zna koje je njegovo značenje. Da bi smo objasnili šta ova veoma kompleksna reč znači najpre ćemo objasniti pojam intenzitet.

Po etimologiji reč intenzitet dolazi do latinske reči intensitas koja ima značenje jačine, siline, žestine. Shodno tome pridev intenzivno označavao bi žestoko, jako ili pojačano rađenje određene radnje.

Intezivno

Naravno u zavisnosti od konteksta rečenice zavisiće i njegovo značenje. Intenzivno se može odnositi i na jačinu snage, delotvornost, a može označavati i napregnutost ili napetost. Ako je nešto intenzivno, onda je ono jako, živo, uporno.

Ne postoji adekvatna reč u našem jeziku koja bi objasnila pojam intenzivno, zbog čega je upravo ovaj pojam i počeo svakodnevno da se koristi.

Primer za to bio bi „Počela sam intenzivno da čitam.“ U ovom slučaju intenzivno ne možemo prevesti kao jako ili žestoko jer nijedan od ovih prevoda logički se ne uklapa u kontekst rečenice. Najlogičniji prevod možda bio bi uporno ili mnogo.

Share.