Intezivno

0

Šta znači intezivno?

Intezivno znači žestoko, jako, pojačano.

Projam intezivno se veoma često koristi, a malo nas zna koje je njegovo značenje. Da bi smo objasnili šta ova veoma kompleksna reč znači najpre ćemo objasniti pojam intezitet.

Po etimologiji reč intezitet dolazi do latinske reči intensitas koja ima značenje jačine, siline, žestine. Shodno tome pridev intezivno označavao bi žestoko, jako ili pojačano rađenje određene radnje.

Intezivno

Naravno u zavisnosti od konteksta rečenice zavisiće i njegovo značenje. Intezivno se može odnositi i na jačinu snage, delotvornost, a može označavati i napregnutost ili napetost. Ako je nešto intezivno, onda je ono jako, živo, uporno.

Ne postoji adekvatna reč u našem jeziku koja bi objasnila pojam intezivno, zbog čega je upravo ovaj pojam i počeo svakodnevno da se koristi.

Primer za to bio bi „Počela sam intezivno da čitam.“ U ovom slučaju intezivno ne možemo prevesti kao jako ili žestoko jer nijedan od ovih prevoda logički se ne uklapa u kontekst rečenice. Najlogičniji prevod možda bio bi uporno ili mnogo.


Share.

Leave A Reply