Mikrosociologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to mikrosociologija?

Grana sociologije koja proučava male društvene grupe naziva se mikrosociologija.

Svima je jasno šta je sociologija i čime se ona bavi, dok mali broj ljudi zna šta je to mikrosociologija i šta ona izučava.

Mikrosociologija

Pojam mikrosociologija odnosi se deo sociologije kao nauke. Sam naziv kovanica je latinske i grčke reči i ima veoma jednostavno značenje. Kako sociologija predstavlja nauku o društvu i nauci, mikrosociologija se bavi proučavanjem manje društvene grupe.

Po definiciji mikrosociologija obuhvata nivo sociološke analize koji se u pogledu prostora, vremena ili broja aktera odnosi na male analitičke jedinice. Ona proučava međuljudske odnose u sakodnevnom životu i njihovo ponašanje u malim grupama.

Jednostavno rečeno mikrosociologija se bavi proučavanjem svakodnevnog ponašanja ljudi u malim grupama, te njihove interakcije koje se obavljaju licem u lice. Poznato je da se ponašanje manjih grupa u velikoj meri razlikuje od ponašanja ljudi koji su deo neke veće celine.

Share.