Katakombe

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to katakombe?

Katakombe su podzemne grobnice gde su pretežno sahranjivanji hrišćani.

Po etimologiji pojam katakombe potiče od latinske reči catacumbae u značenju podzemna grobnica. U širem smislu katakombe predstavljaju drevne podzemne prolaze koji su služili za sahranu mrtvaca, ali i kao skloništa živim ljudima.

Katakombe

Ovaj pojam najpre je korišćen isključivo za hrišćansko groblje u Rimu pored Crkve Svetog Sebastijana, a kasnije se proširio i na ostatak sveta. Katakombe su služile za obavljanje religijskih obreda i čuvanje relikvija.

Katakombe predstavljaju podzemna groblja u kojima su sahranjivani hrišćani i uglavnom su velikih dimenzija. Najpre katakombe su pravljene isključivo kao grobnice, ali Hrišćani su praveći podzemna skrovišta u kojima su se skrivali  spojili sa grobnicama čime je uloga katakombi proširena.

One su predstavljale idealno mesto za skrivanje jer prema rimskom zakonu grobnice su bila sveta mesta, te Rimljani u katakombama nisu proganjali hrišćane. Sa druge strane hrišćani su da bi se osećali sigurnijim zazidali prvobitne ulaze u grobnice i pravili podzemne hodnike koji su bili dugački i po nekoliko kilometara.

Nalazile su se do 12 metara ispod zemlje, a njihovi veoma duhi godnici često su se račvali na više različitih strana. Katakombe većih dimenzija imale su po nekoliko spratova, često opremljenje sa brojnim slikama i skulpturama.

Tokom osmog veka katakombe su zazidane i prestalo je njihovo korišćenje sve do 16-og veka kada su slučajno otkrivene.

Share.