Konvergencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konvergencija

Šta znači reč konvergencija?

Uzajamno približavanje naziva se konvergencija.

Etimolozi kažu da izraz konvergencija potiče od latinske reči convergere u značenju uzajamno približavanje ili sticanje.

Konvergencija je prema definiciji proces ili određena okolnost postepenog približavanja tački u prostoru ili vremenu, različitih odnosno srodnih mišljenja ili vrijednosti, pomirenje suprotnosti ili postepeno kretanje prema ravnoteži.

Tako se često pod konvergencijom podrazumeva i stremljenje ili težnja ka istom cilju, pa čak i slaganje.

Konvergencija kao pojam se koristi u raznim naukama od matematike, preko biologije pa do oftamologije.

Oftamolozi upotrebljavaju pojam konvergencija kako bi izrazili istovremeni pokret oba oka tako da gledaju jedno prema drugom. To se jednostavno može postići kada se neki predmet približava nosu do najbliže tačke konvergencije kada pacijent vidi dvostruko. Smatra se da je najbliža tačka konvergencije do 10 cm.

U biologiji pak imamo konvergenciju kao razvoj sličnih osobina ili sličnih organa sa istim funkcijama kod vrsta koje nisu međusobno srodne. Do ovakve konvergencije dolazi, tvrde biolozi, tokom evolucije a kao posledica prilagođavanja sličnim uslovima života. Na primer, ekstremiteti krtice i jedne vrste cvrčka su za nekog laika koji posmatra sa strane skoro identične. To i nije čudo jer su se obe ove vrste (cvrčak je insekat a krtica spade u sisare) godinama prilagođavale raznim uslovima kopajući pod zemljom pa su se ekstremiteti razvili vrlo sličnog oblika.

A matematika pojam konvergencije opisuje kao granično ponašanje beskonačnih nizova. Tako u ovom kontekstu odrediti konvergenciju znači pokazati postojanje takvih granica nizova ili redova. Prema tome u matematici postoji nekoliko vrsta konvergencije: apsolutna konvergencija, konvergentni redovi ravnomerna konvergencija i prečne konvergencije.

Share.