Boljševici

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su boljševici?

Profesionalni revolucionari koji su pripadali organizaciji koju je osnovao Vladimir Lenjin, nazivaju se boljševici.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, pojam boljševici može se čuti pre svega na vestima, ali i u drugim medijima, te ako se do sada niste upoznali sa značenjem ovog pojma, sada imate priliku  za to.

boljševici

Etimologija nas uči da je reč boljševici potekla iz ruskog jezika, od reči больше, što znači većina. Boljševik je pripadnik revolucionarnog krila Ruske social – demokratkse radničke partije (nakon njenog raspada i podele na menjševike i boljševike).

Boljševici su nazivani još i maksimalisti i predstavljali su organizaciju profesionalnih revolucionara koju je osnovao ruski državnik, filozof i revolucionar Vladimir Lenjin i koja je imala unutrašnju demokratsku strukturu zasnovanu na principu demokratskog centralizma.

Nastala je 1905-te godine kao masovna radnička partija, čija unutrašnja struktura zahtevala je demokratsku hijerarhiju. Oni su nastojali da sruše postojeći sistem društva u Rusiji i uspostave diktaturu u ime proleterijata.

Boljševicu su sebe smatrali vođama revolucionarlnog proleterijata koji se odvijao u Rusiji. Najpre su nosili naziv Lenjinove pristaše, ali veoma brzo njihov naziv je promenjen.

Ideologija i način na koji su boljševici delovanji, naziva se boljševizam.

Share.