Eksplicitan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Eksplicitan

Šta znači eksplicitan?

Eksplicitan je onaj koji je izričit i veoma jasan.

Svuda oko nas često se može reći da je neko ekspicitan. Za sve one koji nisu upućeni u značenje ovog pojma sledi detaljno objašnjenje.

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da je pridev eksplicitan nastao od latinske reči explicitus u značenju razmotan, objašnjen, jasan; Ovaj pridev koristićemo za sve što je rečeno jasno i izričito (nije dvosmisleno). Shodno tome logično je da je eksplicitno nešto što je veoma jasno predočeno i sadrži sve potrebne podatke i detalje.

Eksplicitan se može koristi i u značenju govoriti činjenice, odnosno govoriti samo istinu. Eksplicitan govor uglavnom je direktan kako bi drugoj strani bio što jasniji. U širem značenju eksplicitno može označavati i polaganje računa nekome (pravdanje). Ovde je bitno napraviti razliku između pojmova eksplicitno i implicitno koje većina ljudi u svakodnevnom govoru meša.

I dok je eksplicitan jasan i otvoren, implicitan ima značenje obuhvatnosti, odnosno onog koji se podrazumeva (koji je sadržan u nečemu). Da bi smo lakše objasnili razliku između ova dva prideva koristićemo sledeće primere:

„Iako imam višak kilograma i trebala bih da smršam, ješću i dalje veoma neumerno“. – kada je neko eksplicitan.

„Zašto toliko jedeš? Morao bi da pripaziš da ne dobiješ određene simpotme za srčani udar!“ – kada je neko implicitan.

Share.