Realokacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Realokacija

Šta je to realokacija?

Premeštanje tj. preusmeravanje na drugu lokaciju naziva se realokacija.

Velika je verovatnoća da ste do sada čuli za pojam realokacija koji se sve više primenjuje i koristi na našim prostorima. Odmah na početku bitno je napraviti paralelu između reči alokacija i realokacija.

Obe reči su latinskog porekla, i dok reč alokacija ima značenje  dodeliti, raspodeliti, doznačiti ili smeštiti, pojam realokacija koristićimo za prusmerenje sa jedne lokacije na drugu, odnosno premeštanje određenog objekta sa jednog na drugo mesto. Realokacija se može koristi i u značenju ponovni razmeštaj na drugo mesto.

Primera radi ako kažemo da je realokacija memorije urađena u našem računaru, to znači da je prebačen sadržaj jednog polja memorije u drugo polje memorije. U ekonomiji realokacija novčanih sredstava znači da su ista preusmerena na neku drugu lokaciju (ili delatnost).

Share.