Intarzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Intarzija

Šta znači intarzija?

Majstor koji radi intarziju naziva se intarzijator.

Etimologija kaže da izraz intarzija potiče od arapske reči  tarşi′ koja se doslovno može prevesti kao umetanje ili ulaganje. Dok intarsia znači umetničko ukrašavanje predmeta od drveta umetanjem parčića drveta ili drugih stvari u raznim bojama.

Intarzija je vrsta umetnosti koja je negovana u Italiji za vreme 15. i 16. veka i najviše se koristila za ukrašavanje crkvenih stolica i zidova. Od 16. veka u ovu tehniku ubacivao se još i sedef, slonova kost i metal za ukrašavanje nameštaja, nosiljki, kao i poslužavnika. A tome svedoči francuski luksuzni nameštaj Luja XV i Luja XVI. I ne samo u Evropi, ovaj vid dekoracije se praktikuje i u umetnosti Azije.

Pojam intarzije se najkraće može odrediti kao specifična umetnost ukrašavanja pokućstva i drvenih predmeta umetanjem ornamenata i figura od komadića raznobojnog drveta i drugog (pomenutog) materijala. Ređe korišćena tehnika bila je da se intarzija slaže u motive i dalje lepi na drvenu podlogu.

U arhitekturi se sličan postupak naziva inkrustacija, kao vrsta dekoracije. Tačnije to je tehnika ukrašavanja kiparskih i arhitektonskih površina ubacivanjem lepšeg i skupocenijeg materijala. Tako da skoro isti postupak sa drvetom naziva se intarzija.

Kako se inkrustacija primenjuje u graditeljstvu, ali i pri izradi crkvenog „nameštaja“ (oltara, biskupske stolice i td.) tako se i intarzija primenjuje pri ukrašavanju drvenih predmeta.

Takođe, interesantno je da se intarzija primenjuje i pri dopunjavanju biljnih (cvetnih i pejzažnih) motiva kao određeni stil u likovonoj umetnosti.

Share.