Tromeđa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tromedja

Šta znači tromeđa?

Geografska tačka gde se susreću granice od tri države ili nekih drugih entiteta naziva se tromeđa.

Mnogi od nas su čuli za izraz tromeđa, a verujem da veliki broj i zna pravo značenje reči. Za one koji možda nisu upoznati sa ovim pojmom ili pak žele da saznaju da li ima još neke upotrebe i značenja sledi objašnjenje.

Najjednostavnije rečeno tromeđa predstavlja zajedničku graničnu liniju tri tačke. Po definicji tromeđa predstavlja geografsku graničku tačku na kojoj se susreću granice triju država ili entiteta. Trenutno u svetu postoji okvirno oko 200 tromeđa država ( u zavisnosti od izvora koji je merio i objavio podatke). Polovinu tromeđa nije moguće u celosti, precizno odrediti pošto se one poklapaju sa vodama (reke, jezera, mora i slično). Na suvom tromeđe su jasno vidljive i određene sa središnje postavljenom oznakom u vidu stupa. Kod nekih država granicu su veoma lepo određene i jasno vidljive u vidu značajnih spomen mesta.

Bitno je istaći da se tromeđa ne odnosi samo na granice država, već i na granice sela, gradova i slično. Jednostavno tromeđa je zajednička granica bilo koje tri tačke. Pa tako i međa gde se graniči Vaše dvorište (ako ga imate) sa dvorištem od dvojice komšija takođe se naziva tromeđa, kao i granica između tri njive i slično.

Share.