Mazohista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mazohista

Značenje reči mazohista

Osoba sklona mazohizmu naziva se mazohista.

Izraz mazohista nastala je po imenu austrijskog pisca Leopolda Saher-Mazoha (1836-1895) koji je ovu pojavu prikazivao u svojim romanima i novelama. Mazohizam je u suprotnosti sa pojmom sadizam.

Mazohizam je, prema definiciji, izopačena spolna strast koja se sastoji u tome što neki muškarac ili neka žena uživa dok joj osoba suprotnog pola zadaje telesne bolove, na primer ako je tuče, štipa, ujeda i tome slično.

Jednostavnije rečeno mazohista je osoba koja sama sebi nanosi bol. Dok je sadista osoba koja drugima nanosi bol i u tome uživa. Ni jedna ni druga vrsta uživanja u maltretiranju nisu zdrava kako za pojedinca tako ni za društvo.

U prisihijatriji, mazohista se vodi kao psihički poremećena ličnost. Ovaj poremećaj javlja se u najranijoj fazi psihoseksualnog razvoja, kada osoba u svom razvoju ostaje na nivou djeteta.

Još 1886. godine prvi put se upotrebila reč mazohizam i to od strane jednog nemačkog psihijatra i specijaliste sudske medicine dr. Richard von Krafft-Ebinga.

Takođe i Frojd je odredio mazohizam kao preokrenuti sadizam, odnosno kao autosadizam. Dalje Frojd objašnjava da se uvođenjem nagona smrti mazohizam shvata kao primoran.

K. Hornaj mazohizam tumači instrumentalno, kako je pisao, to je pokušaj da se na jedan zaobilazan način, tačnije trpljenjem, patnjom i ponižavanjem dođe do neke umišljene sigurnosti i zaštite.

Share.

Leave A Reply