Krucijalan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Krucijalan

Značenje reči krucijalan

Bitnije od bitnog naziva se krucijalnim.

Etimologija kaže da izraz krucijalan potiče od istoimene latinske reči u značenju odlučan, unaksan, onaj koji donosi konačnu odluku, važan ili preloman.

Ovaj pojam se koristi prema kontekstu i može se koristiti po bilo kojem pitanju i u bilo kojoj naučnoj oblasti, kao i u svakodnevnom govoru.

Dobar primer je recimo ako govorimo o piramidama u Egiptu. Središnja tačka piramida, prema jednom od tumačenja piramidologa, određuje se i povezana je sa vrhovnim Božanstvom od kojeg sve proizilazi i čemu se sve vraća. To je po njima krucijalno otkriće jer ko poznaje unutrašnji sklop piramida zna da su faraonske odaje unutar piramida u središtu, odnosno težištu piramide. Zaključak piramidologa jeste da su piramide u Gizi objekti božanskog ceremonijalnog pogreba sa kojim mumificirani faraoni uspostavljaju povezanost sa Bogovima, kao njihovim roditeljima na nebu, a ne predstavljaju samo grobna staništa faraona. Ovakvo značenje piramida ranog doba jeste krucijalno jer tako svodi na komuniciranje između bogova i ljudi na različite načine, sa različitim intezitetom i formom.

Dalje, pojam krucijalan možemo upotrebiti i u nauci, kada se na primer kao krucijalna pitanja u filozofiji smatraju: kako živeti, kako čitati, kako voditi dijalog i td.

Krucijalan može biti i zadatak i podatak, te krucijalna odrednica nečega, pa krucijalna stvar. Uopšteno rečeno, reč krucijalan ukazuje na reč o nečemu što je bitnije od bitnog.

Share.

Leave A Reply