Euterpa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Euterpa

Euterpa se može odnositi na grčku Muzu ali i na specifičnu vrstu tropskog drveta.

Euterpa je bila jedna od devet muza, odnosno pripadala je rangu mlađih “zaštitnica” naspram tri izvorne, starije muze: Aoida (grč. Αοιδη = “pesma”, “glas”), Meleta (“vežba”, “prilika”) i Mnema (“sećanje”).

Etimolozi kažu da izraz euterpa potiče od grčke reči eυτέρπη (evtérpi) koja se doslovno prevodi kao razveseljavati.

Prema tome i ne čudi da se ovaj pojam upotrebljava u grčkoj mitologiji, tako da je baš jedna od poznatijih grčkih muza dobila ime Euterpa i predstavljala je muzu zaštitnicu muzike, konkretno sviranja frule ali i zaštitnica tragičnih horova te je u umetnosti uvek prikazivana sa frulom (tzv. dvojnicom).

Muze su u grčkoj mitologiji predstavljale boginje zaštitnice pesništva, umetnosti i nauke. Prema tim pričama verovalo se da Muze svojim posebnim darom inspirišu posebno umetnike poput pesnika, muzičara i slikara. I danas se često kaže da je neka posebna žena izvorna motivacija nekom umetniku, tačnije zaslužna za njegova umetnička dela.

Inače značenje same reči “muza” odnosi se na pesmu, pa izraz “nositi Muzu” može da se tumači i kao “pevati pesmu”.

Pored Euterpe ima još osam tzv. mlađih Muza: Kaliopa – zaštitnica epskog pesništva i govorništva, Klio – zaštitnica istorije i junačkog pesništva, Erato – zaštitnica ljubavnog pesništva, Melpomena – zaštitnica tragedije, potom Polohimnija, pa Terpsihora, Talija i Uranija – zaštitnica astronomije.

Takođe, euterpa kao pojam koristi se i u botanici gde označava vrstu tropske palme.

Share.