Rezime

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rezime

Rezime je reč francuskog porekla i znači – zbir. Predstavlja suštinu nekog spisa, dela ili govora. Rezime je zapravo završna reč, tačnije zaključak koji se izvodi. U rezimeu su sadržani samo glavni elementi nekog opširnog dela ili govora. To je kratak pregled svih najvažnijih elemenata, pri čemu se vodi računa da se zadrži stil i tema originalnog dela.

Rezime predstavlja srž samog rada i treba da pruži kratak prikaz članka ili rada.

Rezime je jako korisna stvar. Ponekad se na naučne kongrese šalju samo rezimei, na osnovu kojih se donosi odluka da li će se konkretan naučni rad uvrstiti u dnevni red kongresa. Rezimei književnih dela su vrlo popularno štivo koje lenji školarci svesrdno traže po internetu, kako bi odradili domaći zadatak iz lektire.

Rezime lekcija iz udžbenika se obično štampa u skriptama, pa tako one i te kako olakšavaju pripremu ispita studentima.

Share.

Leave A Reply