Sultan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sultan?

Islamska vladarska titular sa različitim istorijiskim značenjima naziva se sultan.

Poznato je da određeni državni poglavari poput Sultana od Bruneja, Sultana Omaja ili Sultana Kosema nose titulu “sultana”, a koliko nas je zapravo upoznata sa značenjem ove titule?

Izvorno posmatrajući pojam sultan potiče od arapske reči سلطان, što znači snaga, snažan, vladar, kralj. Prvobitno ovaj pojam korišćen je u navedenim značenjima, ali vremenom pojedini muslimanski vladari su počeli da koriste ovu titulu kako bi označili sebe kao vrhnovnu vlast nad određenom teritorijom.

Prva osoba koja je sebi dodelila titulu sultana bio je vođa Mahmud Gazinevi koji je vladao od 998-e do 1030-te godine. Ubrzo nakon njega i drugi vladari počeli su sebi dodeljivati ovu titulu, a među njima su bii vladari iz Seldžučke dinastije, iz Dinastije Ajubida i vladari Mamlučkog sultanata.

Svi sultani su u svojim rukama imali svu versku i svetovnu vlast nad narodom, mada je formalnog religijska vlast ostala u rukama kalifa. I dan danas u nekim islamskim zemljama, određeni državni poglavari nose ovu titulu.

Na naše prostore ova reč došla je iz turskog jezika, najpre je korišćenja da označi pojedine turske sultane koji su vršili potpuni suverenitet nad halifatima, ali kasnije ova reč počela je da se upotrebljava i u drugim značenjima.

Share.