Performanse

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Performanse

Bez radnih navika i efikasnog, disciplinovanih treninga nema ni dobrog sportiste. Vremenom njegova istrajnost u razvijanju sportske spremnosti u datoj disciplini stvaraju dobre performanse. Međutim, ovaj termin se upotrebljava i u tehnici i ekonomiji.

Prema jednom od određenja pojam performanse predstavlja radne navike ili određene tehničke podatke, odnosno parametre i td. To su ustvari brojke koje pokazuju koliko je neko efikasan u nekom poslu ili sportu ili kako neka mašina reaguje u određenim uslovima. Tako postoje radne performanse, performanse računara, automobila i slično.

Kada je reč o tehnici, u kojoj se ovaj termin možda najviše i koristi, uzmimo kao primer performanse mobilnih telefona ili račinara. I ovde je tehnika daleko dogurala pa se sve više koriste sintetička testiranja performansi telefona ili tableta. Zato se savetuje da što manje ima aplikacija koje nepotrebno troše resurse i pogoršavaju performanse telefona.

Slabiji Android telefoni imaju manji memorijski kapacitet, pa se njihove performanse mogu dodatno poboljšati ubacivanjem brze memoriske kartice većeg kapaciteta.

U ekonomiji se ovaj pojam takođe često koristi. Tačnije kao sistem za merenje performansi koji se odnosi na deo kontrolnog i upravljačkog sistema preduzeća. Unapređenje sistema za merenje performansi i bolje usklađivanje sa procesom upravljanja poboljšava i više doprinosi ostvarenju postavljene misije preduzeća.

Share.