Avaz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Avaz je tuska reč koja se kod nas koristi da označi glas, zvuk ili povik.

Pojam avaz se ranije koristio u ruralnim sredinama, međutim na našim prostorima danas je njegova upotreba gotovo iskorenjena. Možda je baš to razlog zbog kojeg veliki broj ljudi nije upoznat sa značenjem ove reči.

Etimologija nas uči da je sam termin avaz predstavlja tursku reč koja označava glas ili grlo. Često se koristi u drugačijoj konotaciji, pa tako može označavati i neko obaveštenje, informaciju, novinu .

U Bosni i Hercegovini postoje novine koje nose upravo ovaj avaz, zbog čega se sve češće izraz avaz upotrebljava da označi vesti, odnosno kratak oblik govorne (ili pisane) vizuelne informacije o nekom događaju, ličnosti ili ponašanju.

Ovaj pojam se može koristiti i da označi neki zvuk ili povik.

Share.