Abolicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Znate li značenje ima pojam abolirati? A šta znači abolicija?


Iako se pojam abolicija uglavnom koristi u pravnim naukama, sve češće ga možemo sresti i u svakodnevnoj komunikaciji. Do sada ste sigurno imali prilike da se susretnete sa njim. A da li znate koje je njegovo značenje?


Sam pojam abolicija potiče od latinske reči abolere, što znači uništiti. U pravu, po definiciji abolicija je oslobađanje od krivičnog gonjenja lica za koje postoji osnovana sumnja da je poinioc krivičnog dela. To znači, da se lice pod abolicijom ne može krivično goniti čak iako za to postoji pravni osnov.

Ovaj pojam se takođe koristi i da označi zabranu prethodnog ispitivanja osnova sumnje da je lice počinilo krivično delo i zabranjuje njegovo izvođenje pred sud.

Bitno je istaći da je u praksi ovaj postupak veoma redak i uglavnom se primejuje kod političkih krivičnih dela ili u situacijama kada je počinilac nekog dela to delo počinio u dalekoj prošlosti nakon čega je rehabilitovan.


U svakodnevnoj komunikaciji abolirati znači ukinuti, poništiti, iskoreniti i otkloniti. Često se koristi i da označi ukinutu kaznu ili pošteđen život nekoj osobi ili životinji.

Share.