Balast

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači balast? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Balast je teška masa koja se dodaje na jednu stranu nekog tela kako bi se stvorilo ravnomerno opterećenje.

Ako znate šta znači pojam balast, svaka Vam čast! Naime, reč je o pojmu koji je prisutan na našim prostorima, ali se veoma retko upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas upućuje da je sam termin balast u naš jezik došao posredstvom nemačkog jezika, iako reč originalno potiče iz keltskog, preciznije od reči bal, što znači pesak i reči lasd u značenju teret. Balast je teška masa koja se dodaje na jednu stranu nekog tela kako bi se stvorilo ravnomerno opterećenje.

Reč je o teškoj, a često i velikoj masi peska ili kamenja koja se stavlja u tela poput brodova, lađi, aviona i slično kako bi se regulisala ravnoteža. Balast se definiše kao mrtvi teret, pa tako on može biti i veća količina vode, stena, kamenja itd.

U prenesenom značenju, balast označava svaki nepotreban i suvišan teret, odnosno stvar koja se odbacuje.

Share.