Leukocitoza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to leukocitoza?

Povećan broj leukocita u krvi naziva se leukocitoza.

U slučaju da niste medicinski ekspert, verovatno vam nije baš najjasnije šta znači leukocitoza. Verujem da su svi čuli za lukocite koji predstavljaju bela krvna zrnca čija je osnovna uloga zaštita organizma od zaraznih bolesti i stranih materija. Povećan broj belih krvnih zrnaca naziva se lukocitoza.

Leukocitoza

Sama reč leukocitoza je latinskog porekla. Po definiciji leukocitoza predstavlja povećan broj leukocita u krvi iznad normalnih vrednosti, koji se može pronaći kao posledica određenih bolesti organizama, ali i u nekim fiziološkim stanjima. Ovde je bitno istaći da normalne vrednosti belih krvnih zrnaca iznose od 3400 do 9700/mm3 za odrasle osobe, dok kod dece one su nešto veće.

Leukocitoza se može razlikovati uzročniku, pa tako uzrok za pojavu iste može biti povećan broj: granulocita ili polimorfonuklearnih leukocita, neutrofilnih granulocita, eozinofilnih granulocita, bazofilnih granulocita, monocita i limnofocita.

Leukocitoza je u poslednje vreme sve češća bolest, a uglavnom se javlja kao posledica različitih bakterijskih ili virusnih infekcija, alergija ili tumora. Može se pojaviti i usled konzumacije različitih lekova poput kortikosetorida, a poznato je da su jake emocije poput stresa, pojačana fizička aktivnost i veoma težak fizički rad takođe razlozi za nastanak ove bolesti.

Nakon što se dijagnostikuje leukocitoza bitno je pronaći njen uzrok kako bi se što pre započelo sa adekvatnim lečenjem. Ipak ovde je bitno istaći da je dijagnostikovanje ove bolesti veoma teško jer kao što je ranije rečeno  javlja se kao posledica različitih bolesti, pa je njeno dijagnostikovanje zbog istih otežano. Ovo je bolest koja ima vidljeve simptome, a neki od njih su:

  • Vidljive i jake modrice nakon povrede ili posekotine,
  • Jaka groznica,
  • Zamagljen vid,
  • Umor, osećaj slabosti i loša kocentracija
Share.