Sonata

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sonata?

Sonata je naziv za muzičku kompoziciju koja ima tri ili četiri stava.

Da li ste imali prilike da se sretnete sa pojmom sonata? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sonata je izraz koji se upotrebljava u muzici. Ako ovu reč posmatramo sa strane etimologije, videćemo da je potekla od italijanske reči suonare (sonare), što znači svirati.

Interesanto je da se do 18-og veka termin sonata koristi za kompozicije koje su pravljenje za gudačke ili duvačke instrumente, a za vreme bečkih klasičara sonat dobija značenje koje ima danas.

Po definiciji, sonata ili sonatni ciklus se definiše kao muzička kompozicija koju čine tri ili četiri stava. Po pravilu, prvi stav je sonatni oblik, koji je brži po tempu i jači po karakteru. Drugi stav je u odnosu na njega dosta laganiji i smirenijeg karaktera.

Treći stav u sonati dosta liči na prvi po karakteru i tempu. U slučaju da sonata ima četiri stava treći stav je menuet ili skerco.

Sonata predstavlja formu u kojoj se pišu dela za jedan ili dva instrumenta. Obično je u pitanju klavir koga prati još jedan instrument, ali to nije pravilo. Najčešće sonate se pišu sa simfonije i kamerne sastave.

Bitno je istaći da mnogi ljudi mešaju pojmove sonatni cikus i sonatni oblik, koji pedstavljaju dve potpuno različite stvari. Sonatni ciklus jeste celo muzičko delu, dok se sonatni oblik definiše kao prvi stav sonatnog ciklusa.

Share.