Činovnik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je činovnik?

Činovnik je naziv za osobu kojoj je poverena određena dužnost u nekom društvu, organizaciji, ustanovi i slično.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam činovnik? A da li znate koje je njegovo značenje?

Termin činovnik prethodnih godina dosta češće se mogao čuti na našim prostorima, dok je danas prava retkost čuti ovu reč. Brojne druge reči koje predstavljuju njene sinonime gotovo da su potisnule reč činovnik.

Činovnik je naziv za službenika, funkcionera, namesnika. Reč je o licu kojem je poverena određena dužnost u nekom društvu, organizaciji, ustanovi i tome slično.

Ako posmatramo pojam činovnik u užem smislu reč je o službenicima koji se bave isključivo javnim poslom.

Sinonimi za pojam činovnik su: evidentičan, referent, namesnik, beležnik, službenik, funkcioner;

Share.