Broker

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je broker?

Licencirana osoba koja je posrednik u transakcijama sa imovinom između kupaca i prodavaca naziva se broker.

U savremenim tokovima poslovanja koriste se neke reči koje se prethodnik godina nisu koristile poput pojam broker sa kojom je upoznat mali broj ljudi. U slučaju da ste čuli za ovu reč i zanima Vas njeno značenje, došli ste na pravo mesto.

Etimološki posmatrano termin broker u naš jezik, preuzet je iz engleskog jezika, gde se koristi da označi licenciranu osobu koja je posrednik u novčanim transakcijama. Ako posmatramo ovaj pojam u izvornom značenju, videćemo da on posluje isključivo za račun svojih komitenata. Međutim, danas broker može poslovati i za svoje ime i svoj račun.

Osnovni zadatak svakog brokera jeste da zastupa interese klijenata koje su svoje poverenje dali brokerskoj kući u kojoj radi, a to će uraditi tako što će poverene hartije od vrednosti plasiri na berzi, ali po najboljim mogućim uslovima. Dakle, što su uslovi povoljniji, veća je i njegova zarada. Broker uvek mora biti u toku, odnosno on mora pratiti kretanje ponude i tražnje, ali takođe i kretanje cena na tržištu, kako i kamata.

Broker svoju licencu za obavljanje brokersko – dilerskih poslova dobija nakon što položi stručni ispit pred Komisijom za hartije od vrednosti.

Share.