Balistika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to balistika?

Nauka o kretanju projektila naziva se balistika.

Balistika spada u tehničku naučnu disciplinu i pojam se koristi uglavnom u obasti naoružanja. Detaljnije objašnjeno, ova nauka se bavi pručavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono, pod pritiskom barutnih gasova (pogonskog punjenja), napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve dok ne pogodi svoj cilj.

balistika

S obzirom mesto na gibanje projektila balistiku delimo na unutrašnju (gibanje projektila u cevi), spoljnju (gibanje projektila u atmosferi) i valistika na cilju (gibanje projektila kroz prepreku).

Prema nekim drugim definicijama, balistika se određuje kao teorija bacanja, odnosno gađanja ili kao nauka o kretanju bačenih tela, tačnije puščanog ili topovskog zrna.

Unutrašnja balistika bavi se dinamičkim i termodinamičkim karakteristikama pogonskog punjenja. Dok spoljna balistika izučava kretanje projektila od trenutka napuštanja uređaja za lansiranje, kao što su cevi ili lanseri pa do završne tačke leta. treća oblast balistike, balistika na cilju ili meti proučava efekte projektila na cilju, odnosno probojnost zrna.

Leonardo da Vinči je bio prvi koji se bavio problemima balistike. On je pokušavao da poveže uticaje dužine i prečnika cevi na let projektila. Tada se smatralo da projektil uvek ide horizontalno, a tek gubitkom energije pada na zemlju vertikalno. Ipak, 1684. godine Njutn uvodi u razmatranje i otpor vazduha, jer kako je zaključio otpor se povećava sa kvadratom brzine tela.

Share.