Parter

0

Parter

Kada tražite kartu više za neki dugo očekivani događaj, karte koje se u većini slučajeva uvek mogu naći to su one za parter. U suštini najveći broj ulaznica se štampa za prater. Često se primeti i natpis da “ulaznica za parter još uvek ima”.

Izraz parter potiče od francuske reči par terre i znači najdonji sprat kuće, prizemlje. Francuzi bi rekli reez-de-chaussee. U stvari kada se kaže parter misli se najčešće na zadnji deo gledališta koji se nalazi u pozorišnoj ili koncertnoj dvorani, za razliku od balkona ili galerije.

Takođe, ovaj pojam se upotrebljava i u sportu, tačnije u rvanju. Parter u rvanju je kada se rvač nalazi na zemlji, ali još nije pobeđen.

U ovom sportu poznata je takozvana rvačko-parterna mogućnost sportiste kada on može da bira stojeću ravan i ravan partera. Ta ravan partera predstavlja ravan zemlje ili podloge na kojoj gazimo, na kojoj se nalazimo. Prema tome, kad se borba, odnosno rvanje prenese na zemlju onda se ona vodi u parternoj ravni. Dok je u stojećoj ravni cilj da se rvač približi protivniku i da borbu prevede u parter.

Može se zaključiti da se parter u najvećem broju slučajeva povezuje sa ravnom prizemnom površinom, koja je najbliža ravni sa zeljom, podom.


Share.

Leave A Reply