Lihvar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč lihvar?

Osoba koja se bavi zelenašenjem naziva se lihvar.

Svi znamo na koji način funkcionišu banke, kako izdaju kredite građanima uz tačno određenu kamatu na legalan način. Sa druge strane lica koja rade isti posao ali van zakona, koji u slobodno i samovoljno procenjuju kamatu nazivaju se lihvari ili zelenaši.

lihvar

Prema jednom određenju lihvar se može definisati kao osoba koja na nezakonit način „izdaje“ kredite građanima. Takva osoba najčešće daje novac na zajam pod teškim uslovima, odnosno zbog pohlepe lihvara daje visoke kamate koristeći tuđe teško finansijsko stanje.

Kako je finansijsko stanje kod velikog broja porodica nezadovoljavajuće, u nemanju drugog izbora, da bi se školovala deca, kupio stan, kola, pa čak i otišlo na neko putovanje ljudi su prinuđeni da uzimaju novac na zajam. Neki od njih „pozajmljuju“ novac od nekog imućnijeg „poznanika“ koji se vraća uz određenu kamatu, koja bi trebalo da bude povoljnija od bankarskih ili da se lakše dobija, a ne retko nije ni jedno ni drugo, te se otplaćuje ceo život.

I lihvari su dobili svoje karakteristike. Tako se zna je lihvarenje davanje kredita uz vrlo visoke kamatne stope. Takođe, krediti se izdaju bez obzira na stvarne mogućnosti vraćanja pozajmljenog novca. Lihvari se bogate jer rade bez autorizacije državnih institucija, te samim tim protivzakonito. Vrlo često se novac vraća pod pretnjom ili prisilno. A dalje se povezuje i sa organizovanim kriminalom, što je najtipičnije u nerazvijenim državama, gde su ogromne razlike između bogatih i siromašnih.

Share.