Poltroni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to poltroni?

Dvolični ljudi, ulizice ili pak kukavice i plašljivci nazivaju se poltroni.

Sigurno ste do sada imali prilike da čujete za izraz poltroni. Naime, kako smo okruženi mnoštvom ljudi, od kojih se makar trećina odlikuje nekom baš ne zavidnom osobinom, ne treba nas čuditi kako pojam poltroni postaje sve češći.

Poltronstvo

Nije jasno utvrđeno da li termin poltroni potiče od italijanske reči poltrone ili francuske politron, a verovatno predstavlja kombinaciju obe reči. Jasno je da se ovaj pojam koristi u značenju kukavice ili osobe koja iskazuje dvolično ponašanje.

Poltron je sinonim za reči plašljivac, ulizica, beskičmenjak, razmetljivac i tome slično. Dakle, reč je o neomiljenim ljudima koji se nalaze u svakom kolektivu i koji za cilj imaju jedino i isključivo svoju korist, te se zarad nje dodvoravaju čak i ljudima koje ne poznaju.

Najviše ih ima u kolektivima gde je neka hijerarnija u pitanju, pa se isti ulizuju osobama koje se nalaze iznad njih, a sve u cilju napredovanja.

Poltroni su svi oni koji će slušajući Vas kako im entuzijastično pričate o novom poslovnom poduhvatu, pokušati da Vam na lep način saopšte da od toga nema koristi, te da se uzalud radujete. Naravno, jedini razlog zbog kojeg Vam to govore jeste njihov pokušaj da Vas obeshrabe.

Share.