Polarizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je polarizacija?

Najjednostavnije rečeno polarizacija predstavlja usmeravanje u suprotne strane.

Sigurno ste prilikom kupovine naočara za sunce primetili da postoji više vrsta, između ostalog i one sa polarizovanim staklima. A da li ste znali kakve su to naočare zapravo i šta znači pojam polarizacija?

Posmatrano sa etimološke strane termin polarizacija potiče od latinske reči polaris, što znači polarni, pol, stožer. Polarizacija se najjednostavnije definiše kao usmeravanje u suprotne strane.

Polarizacija je višeznačan pojam, te pored prethodno navedenog osnovnog značenja, ovaj termin ima još izvedenih značenja.

Pa tako, električna polarizacija se definiše kao usmeravanje ili induciranje električnih dipola molekula pod uticajem električnog polja.

U elektronici, polarizacija služi kao metod za utvrđivanje napona ili struje na različitim mestima kod elektronskog kola, a u cilju uspostavljanja adekvatnih uslova rada.

Polarizacija svetlosti predstavlja pojavu nesimetričnog titranja električnog i magnetskog polja koje šireći se čini pojavu svetlosti. Nastaje međusobnim delovanjem svetlosti i stvari. Svetlost se pri raspršenju polarizira na molekule vazduha, vodene pare i prašine.

Polarizacija se koristi i da označi okupljanje čestica oko suprotnih polova ili pak na pojačano delovanje oko suprotnih polova.

U svom metaforičnom značenju polarizacija se odnosi na okupljanje dva suprotna tabora, dve suprotne ideje ili pak ideologije.

Share.