Frakcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Frakcija

Značenje reči frakcija

Deo neke celine naziva se frakcija.

Većina frakciju povezuje sa političkom strankom, međutim to može biti bilo koji deo neke celine, tako se ovaj pojam primenjuje u hemiji i matematici.

Izraz frakcija potiče od latinske reči frangere koja znači lomiti, skrhati, dok fractio znači lomljenje. Pa se i u na jezik prenela kao deo neke celine, otsek ili odeljenje.

Frakcija se može definisati kao deo neke političke stranke (na primer levičari i desničari) koji se u određenim pitanjima razilaze sa shvatanjem celine. Takođe, frakcija može da označava svaku grupu jednomišljenika.

No, ovaj izraz je primenjiv u mnogim naučnim oblastima, tako i u hemiji postoji frakciona destilacija koja predstavlja odvajanje tečnosti sa različitim tačkama ključanja. Još se u hemiji frakcija određuje kao supstanca, tvar izdvojena kristalizacijom.

U matematici se reč frakcija upotrebljava kao sinonim za razlomak.

Ipak, načešće upotrebljivan ovaj pojam je u politici.
Politički analitičari pojam frakcije određuju kao autonomno organizovan deo političke partije koji ima svoju strukturu, te se ta grupa članova izdvaja od celine. Dalje, posebna i trajna organizovanost razlikuje frakcije od struja, tendencija i drugih oblika izražavanja različitih mišljenja u partiji.

U suštini ako u partijama vlada klima tolerantnog dijaloga, frakcije uvažavaju i dele osnovni partijski identitet, onda one nisu sklone cepanju partije i nepromišljenim i neizvesnim političkim avanturama, navodi se u “Rečniku demokratije” Zorana Stojiljkoviča.

Share.