Kotizacija

0

Kotizacija

Ukoliko želite da učestvujete na nekom sajmu kao izlagač ili da budete na nekom seminaru kao posmatrač ili učesnik u većini slučajeva potrebno je da platite kotizaciju.

Izraz kotizacija potiče od francuske reči cotiser i znači u bukvalnom prevodu razrezivanje, određivanje nekog dela. Kod nas se odnosi na srazmeran deo koji se daje za plaćanje nekog zakupa ili učešće u nečemu. Jednostavno rečeno pojam kotizacija je sinonim za reč ulog.

Kotizirati znači odrediti deo koji svaki učesnik u nekom poslu ima ili je u obavezi da plati, odnosno davati svoj udeo.

Kotizacija se odnosi i na doprinos ili članarinu. Može se reći i kotizacija ili uplata sa ciljem nadoknade troškova za učestvovanje na nekom seminaru, simpozijumu, konferenciji, obuci ili sajmu.

Organizovanje nekog skupa ima svoju cenu, odnosno troškove od zakupa prostora, štampanog materijala, do reklamiranja i td., pa kako ne bi organizator sam snosio sve troškove on odredi kotizaciju, jednaku za sve prijavljene učesnike na skupu.

Na primer, Sinergija kao najveća godišnja konferencija posvećena informaciono-komunikacionim tehnologijama i njihovoj poslovnoj primeni u regionu Jugoistočne Evrope, organizovana je tako da bez plaćene kotizacije ne možete prisustvovati događaju. Kotizacija za ovu konferenciju podeljena je na tri dela: prvi promotivni period (najniža cena kotizacije), drugi promotivni period (nešto veća cena) i nekoliko dana pre početka koticazija je po regularnoj ceni, bez popusta.


Share.

Leave A Reply