Konferencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to konferencija?

Konferencija predstavlja skup određenih ljudi radi savetovanja ili nekog dogovora, a veoma često konferencija podrazumeva da na određenom skupu neka javna ličnost odgovara na pitanja novinara.

Sigurno ste do sada čuli za reč konferencija koji se veoma često može čuti kako na našim malim ekranima tako u svakodnevnom govoru. A da li znate koje je značenje ove reči?

Konferencija

Pojam konferencija originalno potiče iz latinskog jezika, ali u naš jezik preuzet je iz engleskog jezika, tačnije od reči conference. Konferencija podrazumeva skup određenih ljudi koji su se skupili radi nekog većanja ili savetovanja.

Danas konferencije su uglavnom medijski propraćene i na njima neka javna ličnost odgovara na pitanja koja su joj postavili novinari. Takve konferencije se često održavaju pred neke velike događaje bilo da su političkog ili društvenog karaktera.

Naročito su popularne novinarske konferencije koje gde organizatori nekog medijskog događaja pozivaju predstavnike medija kako bi im dali određene izjave ili saopštenja. Pored njih česte su i konferencije koje organizuju političari kako bi dali izjavu i odgovorili na pitanja koja interesuju javnost.

Cilj svih konferencija jeste da se na jednom mestu okupe svi relevanti ljudi kako bi mogli zajedno da postignu neki dogovor ili daju izjavu i odgovore na pitanja čime će uštedeti dosta vremena.

Share.