Postulat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Postulat

Reč postulat se često čuje u svakodnevnom govoru. Potiče od latinske reči postulatum i znači –zahtevano. To je pojam koji označava zahtev koji se logički ne može dokazati, ali je neophodan za razumevanje izvesnih činjenica. Istinitost nekog stava bez dokaza.

Postulat u filozofiji predstavlja stav koji se smatra ispravnim, iako nije dokazan. To je osnovno načelo iz koga se izvode svi ostali delovi.

U matematici, Euklid je razlikovao osnovne geometrijske činjenice koje su prihvaćene bez dokaza, kao postulate (zahtevanje) i aksiome (traženje). Danas oni zbirno pripadaju terminu – aksiom.

Share.