Bafer

0

Bafer

Bafer je reč engleskog porekla (eng. Buffer) I se najviše koristi u računarstvu. Predstavlja, zapravo, međuspremnik, odnosno deo računarske memorije, izdvojen da bi se u njega beležili podaci, potrebni za medjuradnje, da bi se neka radnja na računaru odradila. Kada, na primer, želite da prekopirate sadržaj sa pune na praznu disketu, onda se on prvo prebacuje u bafer, međuspremnik, pa tek onda na praznu disketu.

Ljudi koji su u računarskoj materiji, često koriste izraz “bafovanje”, što, logično, znači međuspremanje podataka.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply