Simulakrum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Verovatno ste nekada čuli reč simulacrum. Znate li šta to znači? Simulakrum je reč latinskog porekla (lat. Simulacrum – slika, san) I označava priviđanje, avet, sliku I priliku, živi primet, oličenje, lažna slika, privid, utvara.

Simulakre nisu fizički već eterični objekti, objekti koji su izvedeni entiteti, sekudarni u dnosu na fizički original, oni su paralelna slika . Naziv simulakre se vrlo često upotrebljava u kritici postmoderne culture u kojoj nestaje jasna granica između stvarnosti I njenih kopija.

Simulakrum

Nivoi simulakra:
I nivo – refleksija stvarnosti
II nivo – izokreće stvarnost I maskira je
III nivo – odsustvo stvarnosti.

Bodrijar pravi razliku između simulacije I simulakruma na sledeći način: simulacija je podržavanje realnosti koja u osnovi ima nekakav stvarni objekat/process, dok je simulacrum simulacija koja je sam objekat/process, simulacija koja stoji na mestu stvarnog, koja kao takva nije prepoznata.

Share.