Kvisling

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kvisling je pojam nastao po imenu Vidkuna Kvslinga, koji je bio političar, koji je od 1940-1945. Vodio marionetsku vladu u Norveškoj pod nemačkom okupacijom.

Simbolično danas se upotrebljava za nelojalnu saradnju u bilo kom smislu, a koja za rezultat ima štetu koja se nanosi sopstvenom narodu ili sredini kojoj takva osoba pripada.

Kvisling

Prvi put je u svom načenju upotrebljen u londonskom Dily Mailu, a nakon toga je radio-program BBC-ja popuarizovao iizraz kvinsling I u ostalim jezicima.

Kvislinzima su u vreme drugog svetskog rata smatrani: Haha u Češkoj, Pavelić u Hratskoj, Rupnik u Sloveniji, Nedić u Srbiji, Peten u Francuskoj, I drugi.

Share.