Browsing: Integracija

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

Reči na slovo I
0

Šta znači integracija Dopunjavanje celine i spajanje više elemenata u jednu celinu naziva se integracija.…