Beštija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beštija, šta je to zapravo? Koje je pravo značnje navedenog pojma?

Beštija je latinska reč za zver, tj. za krvoločnu životinju. U prenesenom značenju ovaj pojam se koristi da označi zlu ženu.

Sam pojam beštija je veoma čest na našim prostorima. Ima veliku primenu kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u medijima i drugim oblastima života. Mnogi su dobro upoznati sa značenjem ove reči, ali sigurno ima i onih kojima nije baš najjasnije šta je to beštija?

Etimologija nas upućuje da je termin beštija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči bestia, što znači zver, životinja. U tom kontekstu ovaj pojam se koristi da označi krvoločnu i okrutnu životinju.

Ipak na našim prostorima ovaj pojam se sve više koristi u mefatoričkom značenju koje ima. Naime, po njemu beštija je okrutna, zla osoba koja se ponaša divljački. Uglavnom se ovaj izraz upotrebljava za zle i nemoralne žene, dok se veoma retko koristi za iste takve muškarce.

Beštija nije laka i prosta žena, već žena koja se ponaša divljački, koja voli da manipuliše drugima i koja neće stati dok ne dobije ono što želi, makar to značilo da mora da se služi najpokvarenijim stvarima.

 

Share.