Nanometar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to nanometar?

Metrička jedinica za dužinu naziva se nanometar.

Nanometar je jedinica koja služi za izračunavanje vrednosti veoma malih dužina. Zato se definiše kao jedinica za dužinu u metričkom sistemu.

Vrednost nanometra je toliko mala da je jednaka milijarditom delu metra.

Etimolozi su došli do saznanja i o poreklu ovog pojma, koji dobija naziv prema grčkoj reči νάνος (nanos) u značenju „patuljak“ i reči μέτρον (metrοn), koja znači “jedinica mjere”.

Nanometar se skraćeno obeležava kao „nm“.

Nanometar se najviše koristi u nanotehnologiji. Još od 80-tih godina XX veka koristi se za označavanje veličina elemenata u proizvodnji poluprovodnika. Nanometar se takođe upotrebaljava i za označavanje telesne dužine elektromagnetnih talasa. Pa se, na primer, vidljiva svetlost nalazi u oblasti od 400-700 nanometra (nm).

Nanometar iliti predmeti veličine milijarditog dela metra mogu se videti pomoću instrumenta koji se naziva elektronski mikroskop.

Zato ne čudi što se u istoriji ovog pojma pominje umesto nanometra naziv milimikrometar, odnsno milimikron. To je jasno s obzirom na to da veličina „mili“ označava hiljaditi deo a uz mikro (milioniti deo) označava milijarditi deo, ono što danas nazivamo nanometer.

Takođe, nanometer je uobičajena jedinica koja se koristi i u opisivanju proizvodnje u tzv. mikroprocesnoj industriji. Ne što se koristi i za opisivanje atoma i molekula. Kao primer, prečnik atoma Helijuma iznosi 0,1 nm.

Share.