Licemerje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je licemerje? Ko su licemeri?

Drugi izraz za licemrje jeste obmanjivanje.

Bolji sinonim za licemerje od obmanjivanja možda je dvoličnost. No, često se danas upoznaju, na žalost, ljudi koji lažu, prikrivaju se, glumataju, prikriveno se prikazuju kao pošteni i iskreni, lažno ljubazni.

Licemerna osoba se prikazuje onakvom kakva zapravo nije.

U psihologiji se licemerje svrstava među najčešće oblike ili pojave ljudske komunikacije, posebno u današnjem “instant svetu”, kada se sve odvija preko noći, što pre.

Makevijalistički pristup najbolje možda opisuje licemerne osobe, koje ne prezaju od raznih sredstava kako bi postigli cilj ili citirajući ovog čuvenog ekonomistu “cilj opravdava sredstvo”.

Licemerje se prepoznaje i kada se jedno priča a drugo radi, kada se ogovaraju bliski prijatelji, kada te tapšu po ramenu a misle ti loše, ako savetuješ ili nagovaraš nekoga da postupi onako kako ti sam nikad ne bi postupio i td. Niz je nemoralnih postupaka koje se mogu nazvati licemernim.

Svaki licemerni postupak se pre ili kasnije otkrije kao neistinit i pokvaren, nepoželjan, jer je glavni oslonac licemernih osoba laž. A svi znamo das u u laži “kratke noge”.

Ljudi koji često lažu nisu ni svesni licemrsva u sebi i samo nastavljaju klupče da zamotavaju. Ne retko takvi i sami kritikuju i osuđuju licemerje, što se naziva “ dvostruka licemerska petlja”.

U javnoj sveri, svetu poznatih, u politici, kod autoriteta raznih vrsta, gde se oseća i vidi moć i slava licemrje ima nepresušiv koren. To su najčešće “pozornice” gde se ljudi pretvaraju, gde prikazuju lažnu sliku o sebi.

Share.