Propedevtika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Propedevtika

Znamo toliko kurseva i škola koje nas pripremaju za dalje, veće ispite i testove znanja iz raznih oblasti. Najjednostavnije rečeno, te predškolske nastave se nazivaju propedevtika.

Prema jednoj definiciji propedevtika je prethodno vežbanje, predškolska priprema (pripremna nastava) ili znanje koje služi kao uvod za neku nauku.

Na primer na, na Fakultetu za medije i komunikaciju možete pohađati kurs propedevtike za digferencijalne ispite, a kao uslov za upis na Master program.

Propedevtika je stari termin za predškolsko, uvertirno obučavanje, uvodni kurs za naučne discipline kao što su umetnost, nauka i slično.

Etimologija kaže da ovaj pojam potiče od grčke reči paideutikós koja se odnosi na učenje.

Može se definisati i kao znanje neophodno za učenje, kao sticanje osnovnog, bazičnog znanja.

U medicini se propedevtika odnosi na preliminarno (osnovno ili uvodno) prikupljanje podataka o pacijentu posmatranjem, opipavanjem, merenjem temperature i tome slično, bez stručnih dijagnostičkih procedura.

Istorijski, ovaj pojam je nastao kao propedevtička diploma, odnosno uveden je kao uslov da se utvrdi da li je učenik uopšte pogodan i da li poseduje potrebno osnovno znanje bez kojeg neće moći ili će mu biti otežano studiranje na smeru koji je odabrao. Sticanjem ove diplome student je zvanično primljen na željeni fakultet. Nešto slično prijemnom ispitu.

Share.

Leave A Reply