Perihel

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Perihel

Za one koji vole astronomiju i kretanja planeta ili kometa, ovaj termin možda i nije stran. Tako se može čuti da je neka kometa spržena neposredno pre dolaska u Perihelion.

Izraz perihel nosi svoje poreklo od od dve grčke reči, peri što znači oko, blizina i helios što je ime za Sunce.

Prema definiciji perihel je najmanja udaljenost neke planete od Sunca.

Pojam perihel se koristi u astrologiji da označi položaj neke planete kada se u svom kretanju najviše približi Suncu. To je pojas u kojem su temperature veoma visoke.

Na primer, za Zemlju se kaže da se oko 1. januara nalazi u perihelijumu i tada je udaljena od Sunca 147 098 291 kilometara.

Udaljenost perihela ostalih planeta su veoma različita. Na primer, Merkura 46 001 009 km, Venere 107 476 170 km, Marsa 206 655 215 km i td.

Interesantan podatak jeste da je Zemlja najmanje udaljena od Sunca kad je temperatura na severnoj polulopti najniža u godinu dana. To pokazuje da godišnja doba diktira nagnutost Zemljine ose prema Suncu, a ne blizina Sunca.

Podsećanja radi, 2013. godine bile su prognoze da bi se možda tokom decembra iste godine mogla „golim okom“ videti najsjajnija kometa ISON. Ipak kometa je prema satelitskim podacima potpuno spržena neposredno pre dolaska u Perihelion.

Share.