Persona non grata

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Persona non grata

Zbog čega treba odustati od posete, ako ste tamo, kuda ste naumili, proglašeni za personu non grata? Jednostavno je, ovo morate znati, ne bi li vas u takvoj situaciji iznenadio u najmanju ruku- hladan prijem:

Persona non grata, jeste reč latinskog porekla, koja označava nepozeljnu osobu.

Dakle, ovim terminom nazivaju se osobe kojima se uskraćuje prisustvo ili pripadnost nekoj društvenoj grupi, verskoj zajednici ili čak nemilosti citave drzave i naroda.

U diplomatiji ovaj termin ima pravno determinisano tumačenje, određeno u članu 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Ovim članom dozvoljava se sloboda državi prijema da u svakom trenutku, bez obrazloženja, proglasi bilo kog člana, diplomatskog sastava strane zemlje, za personu koja je nepoželjna, neprihvatljiva, tj. za persona non grata. Tog trenutka, ta osoba bi trebala da se vrati u svoju matičnu drzavu. U koliko i povrh toga, ostane u drzavi u kojoj je proglašena za persona non grata, drzava domaćin ima prava da se odnosi prema njoj kao prema nepriznatom članu diplomatske misije, dakle- oduzimaju joj se sve privilegije koje priznati članovi imaju.

Ovim činom, državama se daje sloboda da se zaštite od špijunaže ili jasno, na simboličan način pokažu svoje nezadovoljstvo ili neslaganje sa stavovima ili ponašanjem diplomatskog izaslanika, a koje direktno šteti državi domaćinu. U istoriji proslog veka su se često dešavala ovakva izbacivanja diplomata, između dve države u periodu Hladnog rata. U novije vreme, ovom metodom u zaštiti svojih interesa najčešće se koriste Sjedinjene Američke Države.

Preneseno u svakodnevnu upotrebu, persona non grata znači da ste izopšteni i nepoželjni u nekom društvu.

Share.

Leave A Reply