Preliminarni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Preliminarni

Reč preliminarni je latinskog porekla, nastala od reči praeliminarius što znači uvodni, prethodni. Preliminarno, zapravo predstavlja nešto što je početno, nešto što je u ovom trenutku tako, ali se podrazumeva da može ali ne mora da pretrpi neke promene. Pa tako imamo na primer preliminarni dogovor, što je, u stvari okvirni dogovor. Dakle postignut je dogovor o okviru, osnovama, najvažnijim elementima, preko i ispod kojih nećemo ići, ali se u startu, nakon toga, očekuje da će taj osnovni dogovor pretrpeti promene. Slično je i sa preliminarnim projetom, koji podrazumeva idejni projekat, koji će se tek razvijati, a samim tim i menjati. Ipak, njegova osnovna ideja ostaće nepromenjena, preliminarni projekat i konačna verzija će se razlikovati ili u metododologiji postizanja zadatka, ili u materijalima, ili u obimu i slično.

Suština preliminarnog i jeste da se postave osnove, okviri, da se odredi koncept, ali se već u startu zna da će se tek postići konačan dogovor po tom pitanju, pri čemu je jako važno da je taj osnovni, preliminarni, već donet i usvojen.

Share.