Kateholamin

0

Šta je kateholamin? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Kateholamin predstavlja hormone koje oslobađaju nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u medicini verujem da ne znate značenje pojma kateholamin. Naime, reč je pojamu koji se dosta ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u medicini i srodnim naučnim disciplinama.

Kateholamini su hormoni koje oslobađaju nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres. Oni predstavljaju deo simpatičkog nervnog sistema i kao takvi izuzetno su važni za čovekov organizam.

Ovaj naziv dobili su zbog svog sastava. Naime, kateholamini sadrže katehol ili 3,4-dihidroksifenilnu grupu.

U čovekom organizmu kao najzastupljeniji kateholamin javlja se adrenalin, noradrenalin i dopamin. Oni se formiraju iz fenilalanina i tirozina.

Ovi hormoni su rastvorenni u vodi, i vezani za protein plazme što im omogućava da cirkulišu u krvotoku.


Share.

Leave A Reply