Legitimitet

0

Legitimitet

Legitimitet je reč francuskog porekla i označava zakonitost ali i zakonsko pravo na posed. Legitimitet označava i pravednost i pravilnost nečega. U monarhijama, predstavlja pravo na presto po rođenju.

Legitimitet je pojam koji se najviše upotrebljava u pravnim naukama, ali i u politici. Kada se kaže da legitimitet treba proveriti, to onda znači da treba proveriti zakonitost nečega, to jest, da li je to nešto u skladu sa pozitivnim pravnim propisima ili ne. Ako je u pitanju provera nečijeg legitimiteta, onda to znači da treba proveriti po kom osnovu taj neko obavlja tu određenu funkciju, to jest, da li uopšte ima pravo da to radi.

U političkom životu se često čuje da poslanici traže proveru legitimiteta, u nadi da će dokazati da odluka vladajuće partije nije zakonita. Legitimitet neke odluke podrazumeva procenu da li je ta odluka u skladu sa pozitivnim pravnim propisima ili ne. Potrebno je napomeuti da ocenu legitimiteta uglavnom daje najviši sud jedne države, najčešće Ustavni sud, i da je njegova odluka obavezujuća.


Share.

Leave A Reply