Browsing: zanemariti

Reči na slovo Z
0

 Zanemariti, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Prestati voditi brigu o nečemu,…