Browsing: verifikacija

Reči na slovo V
0

Šta je verifikacija? Proces dokazivanja istine ili neke tvrdnje, postavke, hipoteze naziva se verifikacija. Sigurno…