Browsing: validacija

Reči na slovo V
0

Validacija

Šta je validacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Posupak utvrđivanja ili proveravanja valjanosti nekog mernog…