Browsing: ugovor

Reči na slovo U
2

Ugovor

Šta je ugovor? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Pravno obavezujući odnos između dve ili…