Browsing: truizam

Reči na slovo T
0

Šta je truizam? Pojam truizam ima sledeće značenje: banalan, očigledan, opštepoznata činjenica, podrazumevajuća stvar. Reč…