Browsing: terminologija

Reči na slovo T
0

Šta je terminologija? Skup napravljenih stručnih izraza neke naučne oblasti naziva se terminologija. Bitno je…